Algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 

I. Contactgegevens

Arte Deco bvba heeft zijn maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 78, 2520 Emblem.

BTW BE 0828.140.369

Hoe ons te bereiken?

Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon +32 336 26 54

Post Liersesteenweg 78, 2520 Emblem


II. Toepassingsgebied

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle orders geplaatst op artedeco.com. Bijgevolg aanvaardt elke persoon, die een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op artedeco.com, deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en erkent de Klant hiervan op de hoogte te zijn geweest voor zijn/haar bestelling.

Arte Deco behoudt het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen en om het even welk moment. De algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden die door de klant aanvaard zijn op het moment van het plaatsen van zijn/haar order.

Door zijn/haar bestelling te valideren op de website, erkent de Klant de huidige voorwaarden zonder voorbehoud, gelezen en aanvaard te hebben. Er is geen vrijstelling toegestaan van deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging.

III. Offertes en aanvaarding bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn en de betaling ontvangen is. De informatie betreffende de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

IV. Levering

Artedeco.com verkoopt vanuit België, en levert naar verschillende EU landen. Foutief doorgegeven of niet bestaande leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Voor levering in een specifiek land, dat niet is opgenomen in de bestemmingen, kan de Klant Artedeco.com contacteren om meer informatie omtrent de leveringsvoorwaarden in dat specifieke land te bekomen. De vermelde leveringstermijnen op artedeco.com zijn niet bindend, laar worden louter als aanwijzing gegeven.

De levering van de producten is voorzien binnen de 7 werkdagen, na beëindiging van de verkoop. Indien de levering langer is zal Arte Deco de Klant via email op de hoogte brengen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.

Arte Deco kan niet verantwoordelijk worden geacht bij overmacht, die de productie, beschikbaarheid, transport of levering van het product zou beïnvloeden.

In het geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

In het geval van niet-beschikbaarheid van het product, zal Arte Deco de klant informeren per email. Als de initiële levertermijn niet kan nagekomen worden, zal een nieuwe levertijd worden doorgegeven aan de Klant, overeenkomstig de informatie die beschikbaar is bij Arte Deco. De klant kan, indien gewild, zijn order annuleren, tegen terugbetaling van de betaalde sommen.

Arte Deco heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In het geval een order bestaat uit meerdere producten waarvan bepaalde producten beschikbaar zijn en andere niet onmiddellijk, dan zal Arte Deco het order slechts uitleveren als alle producten van het order beschikbaar zijn. In het geval de Klant de beschikbare producten eerder wil ontvangen, dan dient deze een afzonderlijk order in te geven voor deze producten en de transportkosten 2x betalen.

Er wordt een email verstuurd naar de Klant op het moment van uitsturen van de goederen, en dit naar het emailadres dat werd ingegeven bij registratie.

Arte Deco informeert de klanten van de levertijden op een louter indicatieve basis, zoals doorgegeven door de gekozen transporteur.

Transportkosten worden bevestigd bij de check-out, voor de definitieve bestelling.
Transportkosten zijn afhankelijk van bestemming, prijs, gewicht en afmetingen. Bepaalde goederen worden vanwege omvang en gewicht niet opgestuurd. Deze goederen kunnen worden afgehaald in de winkel. Dot wordt telekens vermeld.

Transportkosten zijn indicatief, en kunnen nog wijzigen indien het pakket afwijkt van de genormaliseerde standaardafmetingen van de desbetreffende transporteur. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 

Artedeo.be informeert zijn klanten dat deze levertijden geen rekening houden met zaterdag, zondag en feestdagen.

Producten zijn verpakt conform de transportnormen die van kracht zijn, en bieden een optimale bescherming van de producten tijdens hun transport. De klant dient dezelfde normen te respecteren in het geval een product wordt teruggezonden als gevolg van dienst-na verkoop of om redenen van niet-geschiktheid. Eventuele schade geconstateerd aan een product dat voortvloeit uit het product dat niet goed werd verpakt kan leiden tot een slechts gedeeltelijke terugbetaling of geen restitutie in het geval van de onmogelijkheid van wederverkoop in die staat of in het geval van een aangegeven technisch probleem dat nog verslechterd is.

V. Prijs

De aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Levering is alleen mogelijk in de genoemde landen zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden. Het BTW tarief van toepassing is het BTW tarief dat geldig is op de datum van de bestelling. Elke wijziging in het BTW tarief kan impact hebben op de verkoopprijs van de producten in de catalogus. Onze prijzen houden rekening met de Belgische BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het wettelijke BTW tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten op de site.

De prijs van het product staats steeds aangegeven op de website. Deze prijs is exclusief verwerkings-en verzendkosten. Deze kosten worden afzonderlijk en duidelijk aangegeven voor de definitieve validatie van de bestelling. Alle andere kosten die inherent zijn aan het plaatsen van een bestelling, zoals internetverbinding of communicatie kosten zijn voor rekening van de klant.

VI. Betaling

De klant kan zijn bestelling online betalen per bankoverschrijving. 

Elke bestelling wordt pas als geldig beschouwd zodra de betaling op de rekening van de begunstigde staat . De gegevens van het betalingssysteem vormen het bewijs van alle transacties. Zodra het bedrag op de reking van Arte Deco staat worden de goederen verstuurd.

Arte Deco kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden van frauduleus gebruik van een gekozen betalingsmethode. Bij elk frauduleus gebruik zal Arte Deco juridische stappen ondernemen tegen de frauduleuze gebruiker. Art Deco heeft het recht om de verwerking en levering op te schorten indien de officieel erkende organisaties de toestemming van de bankkaart weigeren of in het geval van niet-betaling. Arte Deco behoudt zich daarenboven het recht om bijkomende bestellingen van een klant te weigeren indien deze niet heeft betaald in een eerdere bestelling, of met wie een geschil over de betaling nog steeds niet is afgewikkeld.

VII. Overdracht van eigendom

Arte Deco blijft eigenaar van de geleverde producten tot de volledige betaling door de klant is gebeurd. De bovenstaande bepalingen beletten echter niet de overdracht op de Klant van de risico’s mbt verlies of beschadiging van de producten tijdens de levering, alsmede de schade die zij zouden kunnen veroorzaken.
De overdracht van de eigendom van het bestelde product zal plaatsvinden zodra de bestelling is geplaatst, dat wil zeggen zodra de bevestiging van de bestelling is verzonden, en dit na aanvaarding van de betaling.

VIII. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand, volgens de wet van 6 april 2010, de wet van de handelspraktijken, heeft de klant het echt om zijn bestelling terug te zenden, zonder een boete te betalen, met uitzondering van de kosten van verzending en terugzending van de goederen, en dit binnen een termijn van 14 dagen, te beginnen vanaf de dag van de ontvangst van de goederen door de Klant.
Dezelfde richtlijnen gelden wanneer de goederen worden teruggegeven in de fysieke winkel zelf, Arte Deco Liersesteenweg 78, op woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag, telkens van 11u tot 18u. Deze teruggave is kosteloos. De betaalde verzendkosten blijven evenwel voor de Klant.

De klant dient hiervan Arte Deco te informeren door contact op te nemen met Arte Deco via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van het ordernummer en de reden voor het terugsturen. Arte Deco zal dan aan de klant de te volgen stappen aangeven.
In alle gevallen wordt het terugsturen uitgevoerd op risico van de klant. De klant moet ten allen tijde het bewijs van terugsturen kunnen voorleggen.

De producten die teruggestuurd worden moet intact zijn, in een perfecte staat voor wederverkoop; en in de originele verpakking. Ze mogen niet gedragen of gebruikt zijn en geen enkel teken vertonen van verslechtering. De goederen moeten steeds in staat van volmaakte reinheid zijn. Elk product dat beschadigd is, onvolledig, of waarvan de originele verpakking is verslechterd, zal noch
terugbetaald, noch omgeruild worden. Dit recht op teruggave wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van de transportkosten die nog steeds voor de Klant zijn.

In het geval het recht op terugzending door de Klant wordt uitgeoefend zal Arte Deco, na ontvangst, een email versturen naar de Klant met bevestiging van ontvangst. Daarna zal Arte Deco de Klant hetzelfde bedrag terugstorten op het doorgegeven rekeningnummer van de klant binnen de 7 dagen.

Alle producten op de site kunnen teruggestuurd worden tenzij expliciet vermeld.

IX. Klachten

Arte Deco herinnert de Klant eraan dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om de zending bij ontvangst en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de verzendingsdienst te inspecteren en de verzendingsdienst evenals Arte Deco te wijzen op de aanwezigheid van elke anomalie(blutsen, schade aan de verpakking…) en dit binnen de 2 werkdagen na de levering van de goederen. In afwezigheid van enige melding hiervan wordt het product beschouwd als geaccepteerd door de Klant en kan deze anomalie niet meer het onderwerp uitmaken van enig dispuut betreffende de levering. Klachten gerelateerd tot de staat van levering worden a posteriori niet aanvaard door Arte Deco.
Alle klachten of vragen voor informatie moeten gericht worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., opdat Arte Deco zo snel mogelijk alle maatregelen kan treffen.


X. Garantie

In overeenstemming met het Burgerlijk wetboek kunnen de huidige voorzieningen de professionele verkoper niet ontslaan van de garantie tegen alle gevolgen van verdoken effecten aan de verkochte goederen. De klant wordt expliciet op de hoogte gebracht dat Arte Deco niet de producent is van de goederen die aangeboden worden via de website ArteDeco.be.

Als gevolg hiervan zal in het geval van schade, veroorzaakt aan een persoon of een goed door een defect aan het verkochte product, alleen de producent van dit product verantwoordelijk gehouden worden door de Klant op basis van de informatie die op de verpakking van voorvermeld product vermeld wordt.